Konkursi

2023/4/25
OTVOREN KONKURS JAPANSKE FONDACIJE
 

Japanska fondacija i Ambasada Japana u Republici Srbiji pozivaju sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedince u Republici Srbiji i u Crnoj Gori da se prijave na konkurs Japanske fondacije za grantove u oblasti kulturno-umetničke i intelektualne razmene za period od 1. aprila 2023. do 31. marta 2024. godine.

Mole se svi zainteresovani da obrate pažnju na rokove trajanja konkursa za koji se odlučuju, jer prijavni rok nije isti za svaki od ponuđenih programa.

Zbog toga je neophodno da dobro proučite instrukcije na linkovima:
https://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html
https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2023.pdf

Popunjene aplikacije dostaviti Ambasadi Japana u Republici Srbiji najkasnije 10 radnih dana pre zvaničnog kraja konkursa, i to na:
*adresa za slanje poštom:
Ambasada Japana u Republici Srbiji, Odeljenje za kulturu i medije,Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd

*adresa za slanje mejlom:
culture@s1.mofa.go.jp

Nakon što pošaljete dokumentaciju, potrebno je da telefonom kontaktirate Odeljenje za kulturu i medije Ambasade Japana radi verifikacije prijema vaše aplikacije.

 
 
 
IZBOR JAPANSKIH KNJIGA KOJE JAPANSKA FONDACIJA
PREPORUČUJE ZA PREVOĐENJE
 
 

Više od 40 godina Japanska fondacija širom sveta podržava objavljivanje knjiga u vezi sa Japanom kroz program podrške prevođenju i objavljivanju knjiga o Japanu. Tako su do sada na više od 50 jezika objavljene knjige, i to u širokom spektru žanrova, uključujući dela klasične i savremene književnosti, istorije, sociologije, politike, ekonomije i teorije kulture.

 

U cilju dalje promocije aktivnosti sastavljena je brošura pod nazivom
„Worth Sharing“ koja se može pronaći na sajtu:
https://www.jpf.go.jp/e/project/culture/media/supportlist_publish/worth_sharing/index.html

 

Ovaj konkurs Japanske fondacije objavljuje se svake jeseni.
https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html

 
 
 
 
MREŽA IZVOĐAČKIH UMETNOSTI JAPANA
-PAJ PROGRAM JAPANSKE FONDACIJE-
 

Želeći da što više unapredi kulturnu saradnju i razmenu između Japana i Srbije, Japanska fondacija i ambasada Japana u Republici Srbiji koriste priliku da skrenu pažnju zainteresovanim pojedincima i institucijama na Mrežu izvođačkih umetnosti Japana (Performing Arts Network Japan). Pored novosti, intervjua i objava, predlažemo da pogledate i bazu podataka umetnika.
 

Veza ka posebnoj stranici “Performing Arts Network Japan”


http://www.performingarts.jp/indexj.html
*napomena: ako vam se prikaže stranica na japanskom jeziku, možete zatražiti englesku verziju klikom miša na “english” pri vrhu stranice
 

Veza ka bazi podataka o umetnicima u Japanu


http://www.performingarts.jp/E/data_art/index.html