Ambasada

POZDRAVNA REČ AMBASADORA

PORUKA AMBASADORA MARUJAME U VEZI SA NOVIM DOBOM U JAPANU - “REIVA ERA”

Japanska vlada je 1. aprila 2019. godine najavila da će, nakon ustoličenja novog cara Japana, 1. maja 2019. godine, ime nove ere biti “Reiva”. Kineska slova za “Rei” i “Va” preuzeta su iz “Manjošu” zbirke japanskih pesama iz osmog veka.

U pitanju je najstarija zbirka pesama u Japanu. Osobenost ove zbirke je da se u njoj nalaze pesme koje su pisali ljudi iz različitih staleža, kao što su vojnici i farmeri, dok u zbirkama koje su nastajale posle nje, možemo pronaći samo pesme cara, kraljevske porodice ili aristokrata. Do sada, za sva imena japanskih doba, koristila su se kineska slova, koja su vodila poreklo iz nekog dela kineske klasične književnosti. Ovaj put, kada se biralo ime nove ere, slova su po prvi put preuzeta iz jednog dela japanske klasične književnosti “Manjošu”.

Premijer Abe je na konferenciji za novinare prilikom objavljivanja imena nove ere rekao: “Moja iskrena želja je da novo doba donese novim generacijama uspeh i realizaciju njihovih snova i želja.” I mi, zaposleni u Ambasadi Japana u Srbiji, ćemo se truditi da i u novoj eri od 1. maja nastavimo vredno da radimo. Zbog toga vas još jednom pozivam da pružite podršku aktivnostima Ambasade Japana.