PITANJA O STIPENDIJAMA

2019/10/28

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA STIPENDIJAMA VLADE JAPANA

1. Da li Vlada Japana ima stipendije za učenike u srednjim školama?
2. Koji su osnovni uslovi koje kandidat treba da ispuni kako bi konkurisao za Stipendiju za dodiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Undergraduate Students)?
3. Da li kandidati koji ne poseduju predznanje japanskog jezika mogu da konkurišu za stipendiju za dodiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Undergraduate Students)?
4. Koje sve programe stipendiranja Vlada Japana ima za student japanologije?
5. Da li je neophodno da kandidat poseduje predznanje japanskog jezika da bi se konkurisalo za Stipendiju za postdiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Research Students)?
6. Za koje sve oblasti istraživanja se mogu prijaviti kandidati za stipendije za postdiplomske studije?
7. Da li je stipendija koja se obezbeđuje programima Vlade Japana dovoljna da pokrije troškove života i studiranja u Japanu?
8. Da li Ambasada Japana u Republici Srbiji organizuje pripremne kurseve japanskog jezika za kandidate za stipendije?


1. Da li Vlada Japana ima stipendije za učenike u srednjim školama?

Nažalost, Vlada Japana nema odgovarajuće programe stipendiranja za učenike u srednjim školama. Osnovni razlog je taj što su kandidati, u ovom slučaju učenici srednje škole, još uvek maloletni, te ne mogu putovati u Japan bez roditelja ili staratelja.


2. Koji su osnovni uslovi koje kandidat treba da ispuni kako bi konkurisao za Stipendiju za dodiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Undergraduate Students)?

Najbitnije je da kandidat pažljivo prouči Uputstvo za aplikaciju za dodiplomske studije (Application Guideline for Undergraduate Students) što znači da treba da obrati pažnju da li se uklapa u starosnu granicu koja je navedena u uputstvu (nikakvo odstupanje se ne može tolerisati), da li je završio 12 godina školovanja do trenutka podnošenja aplikacije (8 godina osnovne i 4 godine srednje škole), da ima želju da uči japanski jezik, da je psihički i fizički zdrav…


3. Da li kandidati koji ne poseduju predznanje japanskog jezika mogu da konkurišu za stipendiju za dodiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Undergraduate Students)?

Japanski jezik nije preduslov da biste konkurisali za ove stipendije, ali je neophodno da, ukoliko dobijete stipendiju, budete spremni da učite japanski jezik. Svi kandidati moraju da polažu test japanskog jezika, oni koji ga nisu učili samo potpisuju test radi potvrde. Ako imate znanje japanskog jezika i polažete test u klasičnom smislu, ti bodovi će biti uračunati u vaš ukupan zbir i mogu vam poboljšati šansu da osvojite stipendiju. U tom smislu, predznanje japanskog je važno na ispitu.


4. Koje sve programe stipendiranja Vlada Japana ima za studente japanologije?

Vlada Japana pruža priliku studentima japanologije da se tokom svog školovanja prijave na nekoliko programa stipendiranja:
1. Kansai stipendije Vlade Japana (Japanese Language Program for Overseas Students – Outstanding Students) namenjene studentima I i II godine japanologije, ali i studentima drugih škola/polaznicima kurseva japanskog kao stranog jezika koji uče japanski jezik minimum 300 školskih časova.
2. Stipendije za studente japanologije (Japanese Studies Students) namenjena studentima III i IV godine japanologije.
3. MEXT stipendije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Research Students) namenjena za diplomirane japanologe i studente drugih fakulteta koji se mogu prijaviti za istraživačke, master i doktorske programe.5. Da li je neophodno da kandidat poseduje predznanje japanskog jezika da bi se konkurisalo za Stipendiju za postdiplomske studije (MONBUKAGAKUSHO Scholarships for Research Students)?

Znanje japanskog jezika nije preduslov da bi kandidat konkurisao za stipendiju za postdiplomske studije, ali je neophodno da kandidat poseduje visok nivo poznavanja engleskog jezika. Nakon obavljenog testiranja koji obavlja Ambasada Japana u Republici Srbiji, vrši se evaluacija rezultata, zatim plana istraživanja u Japanu i dosadašnjeg uspeha na studijama u Srbiji. Zatim se odabrani kandidati pozivaju na intervju tj. usmeni razgovor sa komisijom, koja na osnovu svih prikupljenih rezultata odlučuje koji kandidati ispunjavaju sve uslove i mogu da nastave dalju proceduru za dobijanje stipendije za postdiplomske studije. Napominjemo da Ambasada Japana u Republici Srbiji obavlja samo prvi korak testiranja, tzv. primary screening, a da MEXT (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije Japana) donosi konačnu odluku o tome koji će od predloženih kandidata dobiti stipendije.


6. Za koje sve oblasti istraživanja se mogu prijaviti kandidati za stipendije za postdiplomske studije?

Kandidati se mogu prijaviti za gotovo sve oblasti istraživanja u oblasti prirodnih i društvenih nauka, sa posebnom napomenom da studenti medicine i stomatologije neće moći da obavljaju preglede ili hirurške intervencije sve dok ne steknu dozvolu Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite Japana, kao i da oni koji su zainteresovani za Kabuki (japansko pozorište), japanske plesove ili neke specifične grane tehnike i tehnologije ne mogu da apliciraju za ove navedene oblasti. Ako dobijete dozvolu vašeg mentora u Japanu može se odstupiti od ovog pravila.


7. Da li je stipendija koja se obezbeđuje programima Vlade Japana dovoljna da pokrije troškove života i studiranja u Japanu?

Naravno, MEXT vodi računa da iznos stipendije bude dovoljan da se pokriju troškovi života i studiranja u Japanu. Takođe, MEXT obezbeđuje povratnu kartu od Beograda do Japana za sve korisnike stipendije.


8. Da li Ambasada Japana u Republici Srbiji organizuje pripremne kurseve japanskog jezika za kandidate za stipendije?

Nažalost, Ambasada Japana ne organizuje kurseve učenja japanskog jezika, ali su vam na raspolaganju škole stranih jeziku u kojima se možete raspitati za kurseve japanskog jezika.