Donacije

2023/1/17

***OBAVEŠTENJE O KONKURSU ZA POPOS***

Obaveštavamo Vas da je konkurs za POPOS donacije otvoren do 10. marta 2023. godine.

Za detalje u vezi procedure apliciranja, molimo da pogledate deo “KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA”

 

OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPOS PROGRAM

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

KO?
Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

ŠTA?
POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (e-mail:ggp.contact@s1.mofa.go.jp). Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

KOLIKO?
Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena.
Zbog kursnih razlika između japanskog jena i evra taj iznos u evrima varira svake fiskalne godine.
Prema važećem kursu trenutno je 1 EUR = 141 japanskih jena (06.01.2023), pa je maksimalan budžet po projektu oko 70,922 EUR.


KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA

Pre popunjavanja aplikacionog formulara molimo Vas da pročitate "General Instructions of GGP''.
Proces apliciranja za donaciju Vlade Japana je delimično izmenjen u odnosu na prethodne godine i podrazumeva sledeće korake:

 1. Popunjavanje aplikacionog formulara (Excel format)

 2. Prvi korak u procesu apliciranja je popunjavanje aplikacionog formulara u Excel formatu, koji možete preuzeti na dnu stranice. Nakon popunjavanja aplikacionog formulara, isti je neophodno overiti pečatom i potpisom i uz propratnu dokumentaciju poslati Ambasadi Japana putem mejla (korak 3).
   Napomena: Aplikacioni formular sada možete popunjavati na srpskom jeziku.
 3. Podnošenje elektronske prijave (Microsoft Forms) na sledećem linku: https://forms.office.com/r/dQfbnQmLnk

 4. Nakon popunjavanja Excel verzije aplikacionog formulara, neophodno je popuniti elektronsku prijavu (Microsoft Forms) na linku https://forms.office.com/r/dQfbnQmLnk
  U obrazac prepisujete podatke koje ste naveli u originalnom Excel aplikacionom formularu. Ovaj obrazac se popunjava direktno na platformi i nije moguće čuvanje istog u toku popunjavanja, već se jednom započet proces popunjavanja mora završiti do kraja. Ovaj obrazac se kroz sistem direktno prosleđuje Ambasadi Japana, nakon što na kraju popunjavanja kliknete na ikonicu „submit/pošalji“, tako da ga nije potrebno slati putem mejla. S toga je važno najpre pripremiti Excel verziju aplikacionog formulara, kako bi isti podaci bili uneti u elektronsku prijavu. Ukoliko se naknadno javi potreba za ispravkom ili izmenom unetih podataka, elektronska prijava se može popuniti ponovo i poslati više puta, a u tom slučaju će se važećom smatrati isključivo poslednja popunjena tj. podneta prijava.

 5. Slanje aplikacionog formulara i propratne dokumentacije putem mejla

 6. Overen aplikacioni formular i propratnu dokumentaciju je neophodno dostaviti u PDF formatu putem mejla na sledeću adresu: ggp.serbia@s1.mofa.go.jp
  Neophodna dokumentacija:
 1. Aplikacioni formular (dostupan i u dnu stranice)
 2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude treba da iskazuju cene bez PDV-a (ili iskazan posebnog stavka) i carine (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika). Ambasada preporučuje da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni da na ponudama.
 3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike) tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
 4. Ne postoji obaveza ali Ambasada preporučuje da pošaljete i slike koje opisuju stanje aktuelnih problema (priložiti uz konkursnu prijavu putem e-maila).

FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA

1. Prijem aplikacionog formulara i neophodne dokumentacije
2. Interna procena projekta
3. Poseta odabranim institucijama
4. Konačan odabir kandidata i dobijanje saglasnosti od Ministarstva spoljnih poslova Japana
5. Potpisivanje ugovora o donaciji
6. Isplata novčanih sredstava u svrhu donacije
7. Izveštaji o završetku projekta i nadzor nad donacijom

Aplikacioni formular koji treba popuniti: EXCEL Application Form

Ambasada Japana će kontaktirati aplikante koji ulaze u užu selekciju najkasnije do kraja septembra 2023. Svi ostali koji nisu kontaktirani nisu odabrani.NAPOMENA!!

・Ambasada sada vrši prijem aplikacija za POPOS donacije isključivo elektronskim putem.
Prijave za konkurs možete dostaviti elektronskim putem na sledeću adresu:

ggp.serbia@s1.mofa.go.jp

・Molimo Vas da veličina mejla sa priloženim dokumentima NE PRELAZI 10 MB.

・Ukoliko prilažete kompresovan fajl, molimo Vas da koristite ZIP format. Nikako ne koristiti RAR, LZH ili neki drugi format. Kompresovani fajlovi u bilo kom drugom formatu, osim u ZIP formatu, ne mogu biti prihvaćeni.

・Molimo Vas da ne koristite nikakve servise za skladištenje podataka, kao što su Google Drive, Onedrive, Dropbox, za dostavljanje dokumentacije, već da sve priloge dostavljate isključivo putem mejla.

・Ukoliko zbog ograničene veličine (ili nekog drugog razloga) priložene fajlove delite i šaljete više različitih mejlova za istu projektnu aplikaciju, molimo Vas da obavezno navodite isti naziv u predmetu svakog mejla i da koristite odgovarajuće redne brojeve za svaki naredni poslat mejl.
Npr. Prijava Osnovne škole Kusanone za GGP program (1 od 3)

・Ambasada ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu grešku ili neuspešno dostavljanje prijave, ukoliko podnosilac prijave ne sledi gore navedena uputstva na odgovarajući način.