Donacije

2022/2/10

***NAPOMENA***
Obaveštavamo Vas da je konkurs za POPOS donacije otvoren do 28. februara 2022.
Za detalje u vezi procedure apliciranja, molimo da pogledate deo “KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA” .

 

OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPOS PROGRAM

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

KO?
Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

ŠTA?
POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (e-mail:ggp.contact@s1.mofa.go.jp). Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

KOLIKO?
Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena.
Zbog kursnih razlika između japanskog jena i evra taj iznos u evrima varira svake fiskalne godine.
Prema važećem kursu trenutno je 1 EUR = 128 japanskih jena, pa je maksimalan budžet po projektu 78,125 EUR.


KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA

Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana je elektronsko dostavljanje uredno popunjene dokumentacije ambasadi Japana u Beogradu.
Popunjen aplikacioni formular i propratnu dokumentaciju je neophodno dostaviti putem mejla na sledeću adresu: ggp.serbia@s1.mofa.go.jp

Neophodna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku (dostupan i u dnu stranice)
2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine. Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni.
3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike) tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
4. Ne postoji obaveza ali ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

 

FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA

1. Prijem aplikacionog formulara i neophodne dokumentacije
2. Interna procena projekta
3. Poseta odabranim institucijama
4. Konačan odabir kandidata i dobijanje saglasnosti od Ministarstva spoljnih poslova Japana
5. Potpisivanje ugovora o donaciji
6. Isplata novčanih sredstava u svrhu donacije
7. Izveštaji o završetku projekta i nadzor nad donacijom

Aplikacioni formular koji treba popuniti na engleskom jeziku: Application FormNAPOMENA!!

・Ambasada sada vrši prijem aplikacija za POPOS donacije isključivo elektronskim putem.
Prijave za konkurs možete dostaviti elektronskim putem na sledeću adresu:

ggp.serbia@s1.mofa.go.jp

・Molimo Vas da veličina mejla sa priloženim dokumentima NE PRELAZI 10 MB.

・Ukoliko prilažete kompresovan fajl, molimo Vas da koristite ZIP format. Nikako ne koristiti RAR, LZH ili neki drugi format. Kompresovani fajlovi u bilo kom drugom formatu, osim u ZIP formatu, ne mogu biti prihvaćeni.

・Molimo Vas da ne koristite nikakve servise za skladištenje podataka, kao što su Google Drive, Onedrive, Dropbox, za dostavljanje dokumentacije, već da sve priloge dostavljate isključivo putem mejla.

・・Ukoliko zbog ograničene veličine (ili nekog drugog razloga) priložene fajlove delite i šaljete više različitih mejlova za istu projektnu aplikaciju, molimo Vas da obavezno navodite isti naziv u predmetu svakog mejla i da koristite odgovarajuće redne brojeve za svaki naredni poslat mejl.
Npr. Prijava Osnovne škole Kusanone za GGP program (1 od 3)

・Kada je reč o dostavljanju finansijskih izveštaja, molimo Vas da popunite predviđeni format izveštaja na poslednjoj strani aplikacionog formulara. Samo dostavljanje „Bilansa uspeha“ u vidu priloga nije dovoljno. Ukoliko je potrebno, možete dodati red u postojeći format finansijskog izveštaja u okviru aplikacionog formulara.

・Svi kandidati će biti obavešteni o uspešnom prijemu dokumentacije.

・S obzirom da se očekuje da veliki broj prijava stigne u poslednjem trenutku, pre isteka definisanog roka, može proći nedelju do 10 dana do prijema obaveštenja o uspešno dostavljenoj prijavi, ukoliko se prijavite u ovom periodu.

・Ambasada ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu grešku ili neuspešno dostavljanje prijave, ukoliko podnosilac prijave ne sledi gore navedena uputstva na odgovarajući način.