Donacije

2023/12/8

DONACIJA JAPANA OPŠTINI VLADIČIN HAN

U petak, 8. decembra, održana je ceremonija primopredaje donacije Javno-komunalnom preduzeću Vladičin Han. Multifuncionalni kamion sa priključkom za čišćenje snega u vrednosti od 82.050 evra doniran je Javno-komunalnom preduzeću Vladičin Han u cilju unapređenja komunalnih usluga kao i bezbednosti stanovništva na putevima u zimskim mesecima.
Ceremoniji su prisustvovali g. Cubota Tecuja, savetnik i otpravnik poslova ambasade Japana, g. Goran Mladenović, predsednik Opštine Vladičin Han, kao i g. Goran Radivojević, direktor JKP Vladičin Han.
U svom izlaganju g. Cubota je istakao da su komunalne usluge ključne za efikasan i udoban život i stoga je neophodno da se one pružaju na adekvatan i bezbedan način. Takođe, g. Cubota je izrazio nadu da će korišćenje ovog doniranog kamiona biti od izuzetnog značaja za Opštinu Vladičin Han i da će znatno doprineti poboljšanju uslova života lokalnog stanovništva kroz redovne, stabilne i pouzdane komunalne usluge.

prisutni
g. Cubota, g. Mladenović i g. Radivojević
govor
Govor g. Cubote
govor
Multifunkcionalni kamion sa priključkom za čišćenje snega