Ambasada

2022/6/16
BIOGRAFIJA NJ.E.G. IMAMURE, AMBASADORA JAPANA
Ime: IMAMURA Akira
Datum rođenja: 6 april 1960
Obrazovanje:
Mart 1984 - Diplomirao na Tokijskom univerzitetu, Odsek za međunarodne odnose, Fakultet društvenih nauka
Jul 1987 - Sertifikovani program Hariman instituta za Napredne studije Sovjetskog Saveza
Profesionalna karijera:
April 1984 - Primljen u Ministarsto inostranih poslova Japana
Oktobar 2002 - Viši asistent, Odeljenje za Rusiju, direktor, Odeljenje za pomoć Rusiji, Biro za evropske poslove
August 2003 - Direktor, Odeljenje za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, Biro za evropske poslove
Maj 2006 - Direktor, Odeljenje za prekomorske ustanove, Sekreterijat ministra
Januar 2008 - Savetnik, Ambasada Japana u Rusiji
April 2011 - Ministar, Ambasada Japana u Velikoj Britaniji, Generalni konzul, Generalni konzulat Japana u Londonu
Avgust 2013 - Ministar, Ambasada Japana u Australiji
April 2015 - Generalni konzul, Generalni konzulat Japana u Južno-Sahalinsku
April 2016 - Zamenik generalnog sekretara (zadužen za sekreterijat), Revizorski odbor Japana
Novembar 2018 - Ministar, Ambasada Japana u Kanadi
Oktobar 2020 - Izvanredni i opunomoćeni ambasador Japana u Gruziji
Jun 2023 - Izvanredni i opunomoćeni ambasador Japana u Republici Srbiji

Koautor: “Russia and CIS countries in atlases and data” (1993)
Preveo: “A History of 20th Century Russian Culture” od Solomona Volkova (2019)
Jezici: Japanski, engleski, ruski