Ekonomska saradnja

2019/3/14

Ceremonija potpisivanja ugovora o donaciji Vlade Japana

25. januara 2019. godine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore potpisan je ugovor o donaciji za “Projekat obezbijeđivanja kamion cisterne za vodu i opreme Službi zaštite i spašavanja Opštine Žabljak", finansiran od strane Projekata za osnovne potrebe stanovništva (POPOS).

Ceremoniji su prisustvovali g. Đun SAITO, zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik generalnog direktora Biroa za evropske poslove, ambasador zadužen za Zapadni Balkan u Ministarstvu vanjskih poslova Japana, nj.e. g. Đunići MARUJAMA, ambasador Japana u Crnoj Gori, nj.e. g. Mevludin NUHODŽIĆ, ministar unutranjih poslova, g. Mirsad MULIĆ, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i g. Veselin VUKIĆEVIĆ, predsednik Opštine Žabljak.

Pre godinu dana Vlada Japana pokrenula je novi oblik angažmana u regionu Zapadnog Balkana pod imenom Inicijativa za saradnju na Zapadnom Balkanu. U okviru ove inicijative, Japan jača svoju saradnju sa zemljama zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru. Posjeta g. Saita je dio ove inicijative i još jedan korak za dalju promociju bilateralnih odnosa između Japana i Crne Gore.

Od 1998. godine Ambasada Japana direktno podržava projekte u Crnoj Gori koje sprovode lokalne samouprave, škole, zdravstvene ustanove i nevladine organizacije. Do sada je realizovano 47 projekata, uglavnom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine.

Projekat će obezbijediti kamion sa zimskim gumama i pumpu za vodu Službi zaštite i spašavanja opštine Žabljak, te time omogućiti hitne vatrogasne intervencije u Nacionalnom parku Durmitor i isporuku vode za piće ljudima u ruralnim područjima opštine Žabljak gdje su vremenski uslovi teški i temperature se mogu spustiti na izuzetno nizak nivo. Kao rezultat toga, kapacitet odgovora na katastrofe biće znatno poboljšan i lokalno stanovništvo će imati sigurniji život.


Naziv projekta Obezbeđena oprema Iznos
Projekat obezbijeđivanja kamion cisterne za vodu i opreme Službi zaštite i spašavanja Opštine Žabljak * Kamion cisterna za vodu
* Pumpa za vodu
* Zimske gume
79,768

Ceremonija potpisivanja ugovora o donaciji