Ambasada Japana u Crnoj Gori

Posetite veb sajt naše Ambasade zadužen za Crnu Goru
Društvene mreže

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA JAPANA

Budite u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Japana preko društvehih mreža Twitter i Facebook

Veliki zemljotres Istočnog Japana
Konkursi i stipendije
Korisni linkoviVize


VIZNI REŽIM AMBASADE JAPANA U SRBIJI

Ambasada Japana u Srbiji je zadužena i za Crnu Goru


1. VAŽNA INFORMACIJA ZA DRŽAVLJANE SRBIJE – VIZE SU UKINUTE

Od 1. maja 2011. godine ukinute su vize za privremeni boravak (do 90 dana) za državljane Republike Srbije. Od tog datuma, svi državljani Republike Srbije koji putuju u Japan radi turizma, poslovnog putovanja, posete rođacima ili poznanicima, ili učešća na sportskim takmičenjima bez posebnog honorara, mogu boraviti u Japanu do 90 dana bez vize.

Prema japanskim propisima, državljani Srbije koji putuju u Japan do 90 dana nisu u obavezi da pribave međunarodno zdravstveno osiguranje niti da imaju određeni novčani iznos u gotovini prilikom ulaska u Japan. Imajući u vidu visoke troškove života u Japanu, savetujemo svima da pribave međunarodno zdravstveno osiguranje i da ponesu dovoljno novca sa sobom (gotovina ili kreditne kartice).

[NAPOMENA]


(1) Međutim, ukoliko je svrha vašeg boravka profitabilna ili plaćena aktivnost ili ukoliko planirate boravak duži od 90 dana, neophodno je da pribavite odgovarajuću vizu pre putovanja u Japan. Ukoliko je svrha vašeg boravka gore pomenuta aktivnost, u principu, garantor iz Japana pribavlja dokument “Certificate of Eligibility” u najbližoj Imigracionoj kancelariji u mestu prebivališta. Sa tim dokumentom aplikant podnosi zahtev za dobijanje odgovarajuće vize u našoj ambasadi. Za više informacija u vezi sa izdavanjem ovog dokumenta neophodno je da garantor kontaktira Imigracionu kancelariju.

(2) Vize su ukinute isključivo za državljane Republike Srbije.


Važna informacija za državljane Crne Gore


Državljani Crne Gore koji planiraju da putuju u Japan, bez obzira na svrhu boravka, moraju da pribave odgovarajuću vizu u našoj ambasadi. Za informacije u vezi sa potrebnim dokumentima za privremeni boravak u Japanu, pročitajte INFORMACIJE O VRSTAMA POSETA KRATKOG BORAVKA.
Od 7. jula 2012. godine svi strani državljani kojima je odobren boravak na više od 3 meseca, u obavezi su da prijave svoj boravak - ovde možete pronaći više informacija


Strani državljani koji imaju privremeni ili stalni boravak u Srbiji ili Crnoj Gori mogu da apliciraju za japansku vizu u našoj ambasadi. Za više infomacija u vezi sa viznim režimom ostalih državljana, kontaktirajte Konzularno odeljenje Ambasade Japana.2. DETALJNE INFORMACIJE O VIZAMA

Po potrebi možete pogledati vebsajt Ministarstva inostranih poslova Japana u vezi detalja za vizu.

(1) Ministarstvo inostranih poslova (japanski)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/index.html

(2) Ministarstvo inostranih poslova (engleski)
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

(3) Ministarstvo Pravde u odseku za imigracione poslove (japanski)
http://www.immi-moj.go.jp

(4) Ministarstvo Pravde u odseku za imigracione poslove (engleski)
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

3. CENE VIZA

Na osnovu zakona o ministarstvu inostranih poslova Japana:
Cene viza za 2016. godinu (1. april 2017. ~ 31. mart 2018. godine) su:
Jednokratna.............. 3,050 dinara
Viza za više ulazaka.. 6,050 dinara
Tranzitna................... 700 dinara
Detaljnije informacije o vizi za više ulazaka možete da pogledate na veb-stranici Ministarstva inostranih poslova Japana.

4. VREME IZDAVANJA VIZE

Može se dogoditi da je potrebno više vremena za izdavanje vize, zato molimo zainteresovane da prethodno provere sva neophodna dokumenta i na vreme apliciraju za vizu.

5. KONTAKT

Konzularno odeljenje Ambasade Japana
TEL: 381-11-301-2800
FAX: 381-11-711-2384
e-mail adresa konzulata: consular@s1.mofa.go.jp

Zahtev za vizu se, u principu, podnosi lično. Takođe Vas molimo da imate u vidu da se od podnosioca zahteva može zahtevati, da u slučaju potrebe, ambasadi podnese na uvid i druga dokumenta u skladu sa prirodom zahteva za vizu, prema zahtevu ovlašćenog službenika ambasade.

NAPOMENA: Dobijanje vize ne predstavlja automatsku garanciju nesmetanog ulaska u Japan. Pravo je nadležnog imigracionog službenika na graničnom prelazu prilikom ulaska u Japan, da u skladu sa utvrđenim kriterijumima pojedinim osobama ne dozvoli ulazak u Japan i pored postojanja važeće vize.

VIZA ZA KRATAK BORAVAK (Turistička viza) - Temporary Visitor Visa

POTREBNA DOKUMENTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA JAPANSKU VIZU ako je Vaš cilj boravka:

1. Turističko razgledanje;
2. Poseta rođacima, prijateljima ili poznanicima;
3. Poslovno putovanje (uspostavljanje poslovnih veza, učešće na konferencijama, poslovni razgovori,potpisivanje ugovora, servisiranje mašina uvezenih u Japan, ispitivanje tržišta i publicitet).
Ova kategorija isključuje profitabilne i plaćene aktivnosti;

4. Učestvovanje na sportskim i kulturnim događajima;
5. Dokumenta (PDF)


1. Turističko razgledanje

Podnosilac zahteva prilaže:

(1) Aplikacioni formular;
(2) Fotografija veličine 4,5cm x 4,5cm na beloj pozadini bez naočara;
(3) Važeći pasoš sa najmanje dve neiskorišćene stranice;
(4) Plan boravka (napisan na engleskom jeziku u slobodnoj formi, mesto prenoćišta);
(5) Fotokopiju karte ili potvrdu rezervacije (kompjuterski izvod);
(6) Potvrdu o sredstvima za finansiranje boravka (potvrda iz banke o stanju na računu).


2. Poseta rođacima, prijateljima ili poznanicima

Podnosilac zahteva prilaže:

(1) Aplikacioni formular;
(2) Fotografija veličine 4,5cm x 4,5cm na beloj pozadini bez naočara;
(3) Važeći pasoš sa najmanje dve neiskorišćene stranice;
(4) Plan boravka (napisan na engleskom jeziku u slobodnoj formi);
(5) Fotokopiju karte ili potvrdu rezervacije (kompjuterski izvod);
(6) Potvrdu o sredstvima za finansiranje boravka (potvrda iz banke o stanju na računu); u slučaju da se u garantnom pismu naglasi da garantor snosi troškove, nije potrebno dostaviti potvrdu o sredstvima.

Domaćin prilaže:

(1) Pozivno pismo (shohei riyusho);
(2) Garantno pismo (mimoto hoshosho);
(3) Potvrdu o prijavi boravka.


3. Poslovno putovanje

Podnosilac zahteva prilaže:

(1) Aplikacioni formular;
(2) Fotografija veličine 4,5cm x 4,5cm na beloj pozadini bez naočara;
(3) Važeći pasoš sa najmanje dve neiskorišćene stranice;
(4) Potvrdu o statusu (zaposlenju, studijama, i sl.);
(5) Razlog i plan poslovnog puta (napisan na engleskom jeziku u slobodnoj formi);
(6) Fotokopiju karte ili potvrdu rezervacije (kompjuterski izvod).

Domaćin prilaže:

(1) Pozivno pismo (shohei riyusho);
(2) Garantno pismo (mimoto hoshosho);
(3) Dokument o ustanovi koja šalje poziv
・Ako je registrovana (nije neophodno ako je vladina ustanova):
(a) Potvrda o registraciji (hojin tokibo tohon).
(b) Ako je na listi Tokijske berze, kopija poslednje (kaishashikihou) je dovoljna.
(c) Dokument koji daje kratak pregled firme/ustanove. Ako je osoba koja šalje poziv profesor, neophodna je njegova/njena potvrda o zaposlenju.
(d) Dokument koji daje kratak pregled ustanove koja šalje poziv (brošura ili sl.).


4. Učestvovanje na sportskim i kulturnim događajima

Podnosilac zahteva prilaže:

(1) Aplikacioni formular;
(2) Fotografija veličine 4,5cm x 4,5cm na beloj pozadini bez naočara;
(3) Važeći pasoš sa najmanje dve neiskorišćene stranice;
(4) Potvrdu o statusu (zaposlenju, učešću na turniru, takmičenju, i sl.);
(5) Fotokopiju karte ili potvrdu rezervacije (kompjuterski izvod);
(6) Brošuru o takmičenju i slično.

Domaćin (institucija) prilaže:

(1) Pozivno pismo (shohei riyusho);
(2) Garantno pismo (mimoto hoshosho);
(3) Plan boravka (napisan na engleskom jeziku u slobodnoj formi);
(4) Dokument o ustanovi koja šalje poziv;
・Ako je registrovana (nije neophodno ako je vladina ustanova):
(a) Potvrda o registraciji (hojin tokibo tohon).
(b) Ako je na listi Tokijske berze, kopija poslednje (kaishashikihou) je dovoljna.
(c) Dokument koji daje kratak pregled firme/ustanove. Ako je osoba koja šalje poziv profesor, neophodna je njegova/njena potvrda o zaposlenju.
(d) Dokument koji daje kratak pregled ustanove koja šalje poziv (brošura ili sl.).


5. Dokumenta (PDF)

1. Aplikacioni formular
2. Pozivno pismo
3. Garantno pismo
4. Plan boravka
5. Podaci o firmi

・ U nekim slučajevima ambasada može zatražiti i dodatna dokumenta.
・ Potvrde izdate na srpskom jeziku moraju biti prevedene na engleski ili japanski jezik.

POSEBAN TIP VIZE ZA DUŽI BORAVAK (za razgledanje i rekreaciju)

USLOVI I POTREBNA DOKUMENTA ZA POSEBAN TIP VIZE ZA DUŽI BORAVAK