Glas Ambasade Japana
Veliki zemljotres Istočnog Japana
Turistička organizacija Japana
Japanska fondacija


PROGRAM JAPANSKE FONDACIJE ZA 2018-2019


JAPANSKA FONDACIJA MEXT STIPENDIJE OSTALO PITANJA O STIPENDIJAMA


VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ambasada Japana u Republici Srbiji ovim putem obaveštava sve zainteresovane za stipendije Vlade Japana da obrate pažnju na sumnjive priručnike/brošure za stipendije.

Naime, prema izveštajima iz nekih Ambasada Japana u Africi, neka nepoznata organizacija poslala je najavu kandidatima za konkurs za stipendije Vlade Japana putem mejla i objavila najavu kao informaciju na nekom sajtu. Prema daljim saznanjima, ta ista organizacija je od zainteresovanih kandidata tražila uplatu depozita za prijavu za stipendije.

Ovim putem obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da mogu da se prijave za stipendije Vlade Japana samo preko diplomatskog predstavništva Japana u inostranstvu ili akreditovanih univerziteta u Japanu. Prilikom prijave za stipendije Vlade Japana nije potrebno izvršiti uplatu bilo kakvog depozita.

Molimo vas da obratite pažnju na ovakva i slična sumnjiva obaveštenja i najave za stipendije Vlade Japana, i da tačne i precizne informacije tražite isključivo od Ambasade Japana u Republici Srbiji.


OTVOREN KONKURS JAPANSKE FONDACIJE 2018-2019

Japanska fondacija i Ambasada Japana u Republici Srbiji pozivaju sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedince da se prijave na konkurs Japanske fondacije za grantove u oblasti kulturno-umetničke i intelektualne razmene za period od 1. aprila 2018. do 31. marta 2019. godine.

Svi zainteresovani treba da obrate pažnju na trajanje konkursa za koji se odlučuju jer prijavni rok nije isti za sve programe. Neophodno da dobro proučite priručnik: Japan Foundation Program Guidelines 2018-2019.

Popunjene aplikacije dostaviti Ambasadi Japana u Republici Srbiji najkasnije nedelju dana pre zvaničnog kraja konkursa, na adresu:


Ambasada Japana u Republici Srbiji
Odeljenje za kulturu i medije
Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd,

Nakon što pošaljete dokumentaciju, potrebno je da telefonom kontaktirate odeljenje za kulturu Ambasade Japana radi verifikacije prijema. Obratite pažnju da svaki konkurs ima svoj rok za dostavu dokumentacije.


Više informacija možete pronaći na sajtu Japanske fondacije

IZBOR JAPANSKIH KNJIGA KOJE JAPANSKA FONDACIJA
PREPORUČUJE ZA PREVOĐENJE


Više od 40 godina Japanska fondacija širom sveta podržava objavljivanje knjiga u vezi sa Japanom kroz program podrške prevođenju i objavljivanju knjiga o Japanu. Tako su do sada na više od 50 jezika objavljene knjige, i to u širokom spektru žanrova, uključujući dela klasične i savremene književnosti, istorije, sociologije, politike, ekonomije i teorije kulture.


U cilju dalje promocije aktivnosti sastavljena je brošura pod nazivom
„Worth Sharing“ koja se može pronaći na sajtu:
https://www.jpf.go.jp/e/project/culture/media/supportlist_publish/worth_sharing/index.html


Kreiranjem ove liste predloga Japanska fondacija želi da popularizuje knjige koje prikazuju japansku naciju sada, pružajući čitaocima širom sveta autentični uvid u japansko društvo. Cilj Japanske fondacije je da ove publikacije zbliže književna dela i njihove autore sa prevodiocima i izdavačima, tako da knjige mogu postati dostupne čitaocima u inostranstvu.


Ovaj konkurs Japanske fondacije objavljuje se svake jeseni.
https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
EMAIL MAGAZIN JAPANSKE FONDACIJE

Japanska fondacija jedina je japanska institucija posvećena temeljnom sprovođenju programa međunarodne kulturne razmene sa čitavim svetom. Njihov cilj je produbljivanje razumevanja Japana i drugih naroda i regija, kroz podršku raznim aktivnostima i informativnim projektima koji stvaraju prilike za direktne kontakte „čovek sa čovekom“.
Više informacija o email magazinu možete pogledati >>ovde<<
MREŽA IZVOĐAČKIH UMETNOSTI JAPANA
-PAJ PROGRAM JAPANSKE FONDACIJE-

Želeći da što više unapredi kulturnu saradnju i razmenu između Japana i Srbije, Japanska fondacija i ambasada Japana u Republici Srbiji koriste priliku da skrenu pažnju zainteresovanim pojedincima i institucijama na Mrežu izvođačkih umetnosti Japana (Performing Arts Network Japan). Pored novosti, intervjua i objava, predlažemo da pogledate i bazu podataka umetnika.

Nadamo se da će ova stranica koristiti svim zainteresovanim za program „Izvođačke umetnosti Japana“ (Performing Arts Japan, PAJ) Japanske fondacije kojim se pruža finansijska pomoć za projekte izvođačkih umetnosti u vezi sa Japanom koji se realizuju u Evropi (takođe i u Severnoj Americi sestrinskim programom). Glavni cilj pomenutih „PAJ Europe“ programa je predstavljanje japanskih umetnika lokalnim zajednicama i olakšavanje saradnje među umetnicima.

Podsećamo, za program „PAJ Europe“ mogu konkurisati „umetnička“ pravna lica (festivali, pozorišta ili kompanije za promociju kulture) po uslovima koje definiše Japanska fondacija u svojem uputstvu za apliciranje.


Veza ka posebnoj stranici “Performing Arts Network Japan”


http://www.performingarts.jp/indexj.html
*napomena: ako vam se prikaže stranica na japanskom jeziku, možete zatražiti englesku verziju klikom miša na “english” pri vrhu stranice

Veza ka bazi podataka o umetnicima u Japanu


http://www.performingarts.jp/E/data_art/index.html