Društvene mreže

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA JAPANA

Budite u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Japana preko društvehih mreža Twitter i Facebook

Saopštenja Ambasade Japana
Veliki zemljotres Istočnog Japana
Kalendar događaja za 2017. godinu


KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2017. GODINU


JANUAR

FEBRUAR

MART

APRIL

MAJ

JUN

22. - 25. juna - Japanizam 2017


JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

OKTOBAR

02. - 08. oktobra - JAPANNIŠ 2017

22. - 29. oktobra - Sajam knjiga u Beogradu


NOVEMBAR

DECEMBAR