Društvene mreže

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA JAPANA

Budite u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Japana preko društvehih mreža Twitter i Facebook

Ambasada Japana u Crnoj Gori

Posetite veb sajt naše Ambasade zadužen za Crnu Goru
Saopštenja Ambasade Japana
Konkursi i stipendije
„The Japan World Exposition of 1970“


OTVOREN KONKURS ZA FISKALNU 2017. GODINU
„THE JAPAN WORLD EXPOSITION OF 1970“


Povodom uspeha koji je ostvarila Japanska svetska izložba održana 1970. godine („The Japan World Expostion of 1970“), a čije su glavne ideje bile „Napredak i harmonija čovečanstva“, cilj komemorativne organizacije koja je osnovana u znak sećanja na ovu izložbu je da se nasleđe i ideali „Expo’70“ prenesu na buduće generacije. Za postizanje ovog cilja, osnovan je fond sa prihodima od „Expo’70“ koji se koristi za podršku i subvenciju JEC grantova. Od 1971. godine do danas, ukupno je realizovano preko 4300 projekata, od čega nekoliko u Republici Srbiji (npr. Botanička bašta „Jevremovac“ u Beogradu i japanski vrt u Vrnjačkoj Banji). Ovi projekti osmišljeni su u cilju promocije međusobnog razumevanja različitih kultura.


INFORMACIJE O KONKURSU I APLIKACIJU MOŽETE PRONAĆI NA SAJTU EXPO FONDACIJE:
www.osaka21.or.jp/jecfund/en/contents/004_appli/index.html

SVA PITANJA SLATI DIREKTNO NA MEJL EXPO FONDACIJE:
jec-fund@osaka21.or.jp

POSEBNE NAPOMENE:

-    POPUNJENE APLIKACIJE I DOKUMENTACIJU SLATI DIREKTNO NA ADRESU EXPO FONDACIJE I TO U PERIODU OD 1. AVGUSTA DO 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE.

-    ADRESA EXPO FONDACIJE:

KANSAI OSAKA 21st Century Association
Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Department
Nakanoshima Center Building 29th Floor
6-2-27, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-6691, Japan

-    PRILIKOM SLANJA APLIKACIJE OBRATITI PAŽNJU DA MEĐUNARODNE POŠILJKE PUTUJU NAJMANJE 7 RADNIH DANA DO JAPANA. APLIKACIJE KOJE NE BUDU DOSTAVLJENE U TOKU GORE NAVEDENOG PERIODA, ILI KOJE BUDU KASNILE, KAO I ONE KOJE NISU DOBRO POPUNJENE I ONE KOJE NE SADRŽE SVE POTREBNE PODATKE, A SVE POŠTUJUĆI JASNO ISTAKNUTE USLOVE U PRIRUČNIKU JEC-A, NEĆE BITI UZETE U DALJE RAZMATRANJE.

-    PRILIKOM POPUNJAVANJA APLIKACIJE POSEBNU PAŽNJU OBRATITE NA IZNOS TROŠKOVA KOJE POKRIVA FONDACIJA, A KOJI SE NALAZE JASNO ISTAKNUTI U TAČKI 11. PERCENTAGE OF COVERAGE U UPUTSTVU.

-    AMBASADI JAPANA OBAVEZNO TREBA DOSTAVITI KOPIJU VAŠE APLIKACIJE.

OBJAVLJENO: 4. jul 2016. godine, Odeljenje za medije i kulturu