Ambasada Japana u Crnoj Gori

Posetite veb sajt naše Ambasade zadužen za Crnu Goru
Važni linkovi
Glas Ambasade Japana
Veliki zemljotres Istočnog Japana
Mladi zagovornici za svet bez nuklearnog oružja


MLADI ZAGOVORNICI ZA SVET BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA

Kao jedina zemlja koja je ikada pretrpela bombardovanje atomskim bombama, Japan ima odgovornost da budućim generacijama prenese iskustva o posledicama atomskog bombardovanja izvan granica i generacija. U tom smislu, u septembru 2010. godine, Ministarstvo spoljnih poslova Japana pokrenulo je program pod nazivom "Poseban zagovornik za svet bez nuklearnog oružja" u cilju pružanja podrške osobama koje su preživele atomsko bombardovanje (Hibakuša) da ispričaju svoja iskustva iz prve ruke o posledicama upotrebe nuklearnog oružja. Međutim, kako su preživeli već zašli u određene godine, Ministarstvo spoljnih poslova Japana prepoznalo je neophodnost da se istina o atomskim bombardovanjima prenese i na buduće generacije. Sa tim u vezi osnovan je program pod nazivom „Mladi zagovornik za svet bez nuklearnog oružja" (Youth Communicator for a World without Nuclear Weapons) koji je pokrenut od strane ministra spoljnih poslova Japana, gospodina Fumio Kišide u aprilu 2013. godine. Da bi se ovaj program i dalje razvijao, gospodin Kišida je u martu 2016. godine izrazio jaku želju da ovu misiju podeli sa mladima iz celog sveta.

Šta je misija "Mlladih zagovornika za svet bez nuklearnog oružja"?
Očekuje se da on/ona, kroz pohađanje raznih međunarodnih događaja, kao što su izložbe o posledicama atomskog bombardovanja, prenese realnu sliku o posledicama upotrebe nuklearnog oružja kako međunarodnoj zajednici, tako i budućim generacijama. Mišljenja koja će biti izneta od strane "mladog zagovornika" u različitim prilikama ne predstavljaju nužno stavove Vlade Japana.

Kako se prijaviti?
Kandidat "za mladog zagovornika" treba da ispunjava sledeće uslove:

- Stari ste od 15 do 30 godina;
- Imate konkretne planove za aktivnost, istraživanje, obuku ili obrazovanje u oblasti razoružanja i neširenja, sa centralnim fokusom na aktivnostima u vezi sa nuklearnim razoružanjem i neširenjem;
- Spremni ste da nakon dobijanja statusa „mladog zagovornika“, govorite pred međunarodnom publikom o rezultatima aktivnosti, istraživanja, obuka ili obrazovanja u oblasti razoružanja i neširenja, bilo u Japanu ili u inostranstvu, sa centralnim fokusom na aktivnostima koje imaju za cilj svet bez nuklearnog oružja;
- Osoba ste koju će Ministarstvo spoljnih poslova Japana smatrati prikladnom da ponesete titulu „mladog zagovornika“

(Napomena: Vlada Japana ne finansira putovanja ili bilo koje druge troškove „mladih zagovornika“)

Uputstvo za prijavu >>> http://www.mofa.go.jp/files/000149238.pdf <<<
Aplikaciju možete preuzeti >>> ovde <<<

Popunjene aplikacije dostaviti Ambasadi Japana u Republici Srbiji:
- poštom na adresu: Ambasada Japana, Odeljenje za kulturu i medije, Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
- ili skenirano mejlom na: info@s1.mofa.go.jp
OBJAVLJENO: 14. april 2016. godine, Odeljenje za medije i kulturu