Turistička organizacija Japana
Glas Ambasade Japana
Univerzitet u Tokiju - PEAK


UNIVERZITET U TOKIJU – PEAK
(PROGRAMI ZA STUDIJE NA ENGLESKOM JEZIKU U KOMABI)


Univerzitet u Tokiju poziva sve zainteresovane da se prijave na sledeća dva studijska programa pod nazivom PEAK (studije na engleksom jeziku u Komabi):

- Međunarodni program o Japanu u Istočnoj Aziji
- Međunarodni program o zaštiti životne sredine

Oba programa su interdisciplinarni studijski programi koji omogućavaju studentima koji teže da budu mladi lideri sa znanjem u raznim oblastima, posebno u oblasti komunikacije i rešavanja problema. Ne postoji obaveza da govorite japanski jezik, ali studiranje japanskog je važan deo programa, te su kursevi japanskog jezika uključeni u oba ova programa.


PEAK brošura: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/konkursi/peak_brosura.pdf


Detalje o nastavnim planovima i programima, kao i rokovima za slanje
prijava možete pronaći na stranici:
http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/index.html
OBJAVLJENO: 27 novembar 2015. godine, Odeljenje za medije i kulturu